Home /

Vineri, 3.07.2015 s-a desfășurat la sediul Universității Maritime din Constanta, Sesiunea de Comunicări Științifice a Studenților, organizată in cadrul proiectului „Creşterea calităţii în învăţământul superior de marină prin îmbunătăţirea programelor de studii conform convenţiei internaţionale STCW, cu amendamentele de la Manilla, în vederea corelării competenţelor absolvenţilor cu nevoile angajatorilor pieţei mondiale a muncii”, cofinanţat prin Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Evenimentul a fost organizat pe sectiuni astfel:

„Protejarea Mediului Marin”,

„Operarea Navelor”,

„Siguranta Navigatiei”

„Protectia echipajului si a navei”

Top