Home / /

RAPORT GRUP ȚINTĂ 1

Universitatea Maritimă din Constanţa în calitate de Beneficiar al proiectului „Creşterea calităţii în învăţământul superior de marină prin îmbunătăţirea programelor de studii conform convenţiei internaţionale STCW (Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers), cu amendamentele de la Manila, în vederea corelării competenţelor absolvenţilor cu nevoile angajatorilor pieţei mondiale a muncii”, cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, a încheiat programul de pregătire pentru un număr de170 studenţi.

Pentru a vizualiza stadiul de îndeplinire a sarcinilor de lucru de către studenţii grupului ţintă, vă rugăm să accesaţi cele două rapoarte de lucru:

RDP_ Recent activity

TIC_ Recent activity

 In cazul în care nu vă regăsiti pe cele două liste, vă informez pe această cale că în evidenta noastră, la data de 14.05.2015 nu figuraţi cu temele uploadate (Fisierul RDP / TIC). aferente proiectului POSDRU-STCW în care v-aţi înscris în calitate de grup ţintă.

 De asemenea, vă aduc la cunosţintă faptul că alocarea subvenţiilor se va realiza începând cu 1 iunie 2015 în funcţie de ritmul în care vor intra sumele în contul proiectului. Distribuirea acestora va respecta ordinea de încărcare a temelor.

Pentru nelămuriri şi informaţii referitoare la uploadarea temei puteti să mă contactaţi pe e-mail: nicoleta.acomi@cmu-edu.eu sau vă adresaţi direct Doamnei Conf Univ Dr. Alexandra RAICU – expert în utilizarea serviciilor de e-learning în cadrul proiectului, la sala P007.

Top