Home / /

RAPORTARE LUNARĂ LOCAŢII, IMPLEMENTARE, ACTIVITĂŢI

Universitatea Maritimă din Constanţa în calitate de Beneficiar al proiectului „Creşterea calităţii în învăţământul superior de marină prin îmbunătăţirea programelor de studii conform convenţiei internaţionale STCW (Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers), cu amendamentele de la Manila, în vederea corelării competenţelor absolvenţilor cu nevoile angajatorilor pieţei mondiale a muncii”, cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, organizează cursuri de perfecţionare pentru grupul ţintă studenţi conform programului ataşat.

Anexa 8 – Luna aprilie

Anexa 8 – Luna mai

Anexa 8 – Luna Iunie

Anexa 8 – Luna Iulie

Anexa 8- Luna August

Top