Home / /

REZULTATE SELECŢIE GRUP ŢINTĂ 1

Vă aducem la cunoştinţă că în urma verificării dosarelor de candidatură pentru includerea în Grupul ţintă 1 – Studenţi, Comisia de evaluare a constatat existenţa următoarelor grupuri de candidaţi:

 A. Candidaţi ale căror dosare de candidatură au fost incomplete (tabel 1, pag. 2). Motivul este indicat pe coloana din dreapta:

  1. lipsă chestionar,
  2. neargumentat (opţiunile 1 şi 2 selectate dar fără prezentarea motivaţiei alegerii),
  3. argumentat partial (opţiunile 1 şi 2 selectate însa doar pentru una singură este prezentată motivaţia alegerii)

 B. Candidaţi cu vîrsta de peste 30 de ani sau care pe parcursul derulării proiectului împlinesc vîrsta de 30 de ani; pentru asigurarea conformităţii cu legislaţia în vigoare, studenţii care fac parte din această categorie sunt invitaţi de către Comisia de evaluare, Luni 10.11.2014, ora 17.00, sala E107 pentru discuţii în vederea încadrării în grupul ţintă studenţi.

 C. Candidaţi admişi; Candidaţii care nu se regăsesc pe lista din tabelul prezentat la punctul A), şi nici nu aparţin categoriei descrise la punctul B), au fost selectaţi de Comisia de evaluare pentru a face parte din grupul ţintă şi vor fi anunţaţi referitor la programul desfăşurării cursurilor.

 Având în vedere specificul domeniului maritim există posibilitatea ca unele dintre persoanele declarate admise în grupul ţintă să fie indisponibile pe parcursul implementării proiectului (plecare în voiaj sau alte motive). In aceasta situaţie vă informăm ca aveţi obligaţia de a informa echipa de implementare a proiectului prin depunerea la biroul E708 a unei cereri de ieşire din grupul ţintă.

In acest sens candidaţii din grupul menţionat la punctul A) sunt invitaţi să îşi completeze dosarele (prin depunerea la biroul E708 a chestionarului corect completat) pentru a putea fi incluşi pe lista de rezerve a grupului ţintă.

Rezultate parţiale Grup ţintă 1

Top