Home / /

ANUNŢ SELECŢIE GRUP ŢINTĂ 2 – PERSONAL IMPLICAT ÎN DEZVOLTAREA PROGRAMELOR DE STUDII UNIVERSITARE

Universitatea Maritimă din Constanţa în calitate de beneficiar al proiectului „Creşterea calităţii în învăţământul superior de marină prin îmbunatăţirea programelor de studii conform convenţiei internaţionale STCW (Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers), cu amendamentele de la Manila, în vederea corelării competențelor absolvenţilor cu nevoile angajatorilor pieţei mondiale a muncii”, anunţă derularea activităţii de identificare şi selecţie a grupului ţintă: 10 persoane implicate in dezvoltarea programelor de studii universitare.

Grupul ţintă “Personal implicat în dezvoltarea programelor de studii universitare” va fi sprijinit financiar pentru participarea la programe de formare în scopul perfecţionării în domeniile cheie unde au apărut schimbări conform STCW Manila amendments, şi pentru participarea cu articole ştiinţifice în cadrul conferinţelor/seminariilor naţionale şi internaţionale. De asemenea, va beneficia de avantajul câstigării de timp şi eficientizare a muncii de pregătire/ predare/ evaluare a studenţilor prin participarea la Workshopul de extindere a utilizării TIC in activităţile de predare.

Anunţ selecţie grup ţintă

Cursuri de formare/perfecţionare

Documente înscriere – Grup tinta 2 – Personal implicat în dezvoltarea programelor de studii universitare

Top