Home / /

ANUNŢ SELECŢIE GRUP ŢINTĂ 1 – STUDENŢI/MASTERANZI

Universitatea Maritimă din Constanţa în calitate de beneficiar al proiectului „Creşterea calităţii în învăţământul superior de marină prin îmbunatăţirea programelor de studii conform convenţiei internaţionale STCW (Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers), cu amendamentele de la Manila, în vederea corelării competențelor absolvenţilor cu nevoile angajatorilor pieţei mondiale a muncii”, anunţă derularea activităţii de identificare şi selecţie a grupului ţintă: 210 studenţi/masteranzi.

Grupul ţintă “Studenţii/masteranzii” va fi sprijinit financiar prin acordarea de subvenţii, pentru participarea la două programe de formare în scopul perfecţionării în domeniile cheie unde au apărut schimbări conform standardului ineternaţional STCW, Manila amendments. De asemenea, va beneficia de două programe de dezvoltare a abilităţilor, unul de utilizare a serviciilor de documentare stiinţifică si cel de-al doilea de extindere a utilizării TIC în activităţile de învăţare.

Data limita pentru prima runda de selectie a grupului tinta: 30.10.2014

Anunţ selecţie grup ţintă

Cursuri de formare/perfecţionare

Documente înscriere – Grup tinta 1 – Studenți/Masteranzi

Top