Home / Rezultate / Activitatea 10

Activitatea 10

Organizarea unui eveniment “Porți deschise spre o documentare științifica continuă”

Universitatea Maritimă din Constanţa, în calitate de Beneficiar al proiectului POSDRU/156/1.2/G/141534 „Creşterea calităţii în învăţământul superior de marină prin îmbunatăţirea programelor de studii conform convenţiei internaţionale STCW (Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers), cu amendamentele de la Manila, în vederea corelării competențelor absolvenţilor cu nevoile angajatorilor pieţei mondiale a muncii”, anunţă  îndeplinirea obiectivului strategic OS5 Dezvoltarea mecanismelor de crestere a accesului la invatamantul superior de marina, prin promovarea si organizarea unui eveniment „Porti deschise spre o documentarea stiintifica moderna”. În acest sens, s-au desfăşurat activitătile următoare:

  • S-a realizat promovarea evenimentului „Porti deschise spre o documentare stiintifică moderna” prin invitarea institutiilor de invatamant liceal (invitație de participare) şi anunţarea evenimentului în presa constănţeană (comunicat de presă);
  • S-a desfăşurat evenimentul de crestere a accesului la invatamantul superior „Porti deschise spre o documentare stiintifica moderna”

Foto eveniment porti deschise

Top