Home / Rezultate / Activitatea 9

Activitatea 9

Dezvoltarea si furnizarea programelor de formare si de perfecționare pentru persoanele din grupul țintă (cu excepția grupului țintă studenți) – Modulul 2, cu scopul creșterii competentelor personalului implicat in dezvoltarea programelor de studii universitare

Universitatea Maritimă din Constanța, în calitate de Beneficiar al proiectului POSDRU/156/1.2/G/141534 „Creșterea calității în învățământul superior de marină prin îmbunatățirea programelor de studii conform convenției internaționale STCW (Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers), cu amendamentele de la Manila, în vederea corelării competențelor absolvenților cu nevoile angajatorilor pieţei mondiale a muncii”, anunţă  îndeplinirea obiectivului strategic OS4 de Dezvoltarea competentelor personalului didactic implicat in dezvoltarea programelor de studii universitare prin participarea la un program de formare si perfectionare continua, conform cerințelor CNCIS si schimbărilor din legislația internaționala din domeniu maritim, concretizate prin amendamentele Manilla 2010 la Convenția internaționala STCW. Astfel sunt în desfășurare activitățile următoare:

Top