Home / Rezultate / Activitatea 8

Activitatea 8

Dezvoltarea si implementarea programelor modulare de studii – Modulul 1, pentru studenti/masteranzi

Universitatea Maritimă din Constanţa, în calitate de Beneficiar al proiectului POSDRU/156/1.2/G/141534 „Creşterea calităţii în învăţământul superior de marină prin îmbunatăţirea programelor de studii conform convenţiei internaţionale STCW (Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers), cu amendamentele de la Manila, în vederea corelării competențelor absolvenţilor cu nevoile angajatorilor pieţei mondiale a muncii”, anunţă  îndeplinirea obiectivului strategic OS2 de Imbunatatirea şi furnizarea programelor de licenta si master pentru a raspunde nevoilor studentilor de crestere a competitivitatii pe piata muncii, prin completarea studiilor cu programe modulare adaptate exigentelor angajatorilor, in patru domenii de interes din sectorul maritime. Astfel sunt în desfăşurare activităti de instruire, organizate pe grupe de studenti:

  • 213 studenți/masteranzi participanți
  • Desfăşurarea activităţilor de predare pe module de studii (Module flexibile validate intern)
  • Fiecare student participa la o verificare parţială a cunoştinţelor şi la una finală (fise de verificare partiale si finale)
  • Activitatea fiecarui student din grupul tinta desfăşurată on-line pe platforma proiectului este disponibila sub forma de raport de monitorizare a activitatii – (RDP-recent activity)
  • Studentii grupului ţintă elaborează un proiect final individual conform unui format specificat, iar modalitatea de indeplinire a cerinţelor este inscrisă în fişe de observaţii (Fişa de observații).
Top