Home / Rezultate / Activitatea 7

Activitatea 7

Îmbunatățirea serviciilor de documentare științifica și biblioteca în instituțiile de învățământ superior, cu scopul satisfacerii nevoilor studenților prin extinderea oportunităților de învățare

Universitatea Maritimă din Constanţa, în calitate de Beneficiar al proiectului POSDRU/156/1.2/G/141534 „Creşterea calităţii în învăţământul superior de marină prin îmbunatăţirea programelor de studii conform convenţiei internaţionale STCW (Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers), cu amendamentele de la Manila, în vederea corelării competențelor absolvenţilor cu nevoile angajatorilor pieţei mondiale a muncii”, anunţă  îndeplinirea obiectivului strategic OS3 de OS3 Extinderea oportunitatilor de invatare si promovarea inovarii in invatamantul superior prin includerea de solutii/instrumente informatice in activitatile educationale, un instrument de documentare stiintifica si biblioteca electronica pentru facilitarea accesului studentilor la materialele didactice, si o solutie software de monitorizare a activitatii studentilor, prin înfiinţarea unui serviciu de Bibliotecă Electronică si punerea la dispoziţia studenţilor a Ghidului de utilizare a serviciilor moderne de documentare stiintifica:

Un serviciu de documentare stiintifica dezvoltat
Un serviciu de documentare stiintifica dezvoltat

Program de instruire – utilizare Biblioteca Electronică”, (obiective si titluri)

Ghid de utilizare a serviciilor moderne de documentare stiintifica
Ghid de utilizare a serviciilor moderne de documentare stiintifica
Top