Home / Rezultate / Activitatea 6

Activitatea 6

Dezvoltarea unei soluții software pentru îmbunatățirea proceselor și activităților educaţionale

Universitatea Maritimă din Constanţa, în calitate de Beneficiar al proiectului POSDRU/156/1.2/G/141534 „Creşterea calităţii în învăţământul superior de marină prin îmbunatăţirea programelor de studii conform convenţiei internaţionale STCW (Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers), cu amendamentele de la Manila, în vederea corelării competențelor absolvenţilor cu nevoile angajatorilor pieţei mondiale a muncii”, anunţă  îndeplinirea obiectivului strategic OS3 de OS3 Extinderea oportunitatilor de invatare si promovarea inovarii in invatamantul superior prin includerea de solutii/instrumente informatice in activitatile educationale, un instrument de documentare stiintifica si biblioteca electronica pentru facilitarea accesului studentilor la materialele didactice, si o solutie software de monitorizare a activitatii studentilor, prin elaborarea si punerea la dispoziţia studenţilor a soluţiei software şi a ghidului de utilizarea a soluţiei software:

O solutie software dezvoltata pentru monitorizarea activitatii studentilor

Program de instruire

Ghid de utilizare a softului de monitorizare
Ghid de utilizare a softului de monitorizare
Top