Home / Rezultate / Activitatea 5

Activitatea 5

Dezvoltarea de curriculum, inclusiv dezvoltarea de materiale si instrumente didactice si de invatare in vederea adaptarii programelor de studii la nevoile studentilor si la cerintele pietei muncii, conform cerintelor conventiilor Manilla STCW si Marpol in domeniul maritim

Universitatea Maritimă din Constanţa, în calitate de Beneficiar al proiectului POSDRU/156/1.2/G/141534 „Creşterea calităţii în învăţământul superior de marină prin îmbunatăţirea programelor de studii conform convenţiei internaţionale STCW (Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers), cu amendamentele de la Manila, în vederea corelării competențelor absolvenţilor cu nevoile angajatorilor pieţei mondiale a muncii”, anunţă  îndeplinirea obiectivului strategic OS2 de Imbunatatirea şi furnizarea programelor de licenta si master pentru a raspunde nevoilor studenților de creștere a competitivității pe piața muncii, prin completarea studiilor cu programe modulare adaptate exigentelor angajatorilor, in patru domenii de interes din sectorul maritim, prin elaborarea si punerea la dispoziţia studenţilor a patru materiale didactice:

Dezvoltarea capacităţilor de Leadership şi lucru în echipă
Dezvoltarea capacităţilor de Leadership şi lucru în echipă

Transportul naval si sustenabilitatea mediului
Transportul naval si sustenabilitatea mediului

Concepte actuale de operare a navelor maritime
Concepte moderne de operare a navelor maritime

Trecerea de la hărţile de hârtie la hărţile electronice
Trecerea de la hărţile de hârtie la hărţile electronice
Top