Home / Archive by category "Rezultate"

Rezultate

Activitatea 10

Organizarea unui eveniment “Porți deschise spre o documentare științifica continuă” Universitatea Maritimă din Constanţa, în calitate de Beneficiar al proiectului POSDRU/156/1.2/G/141534 „Creşterea calităţii în învăţământul superior de marină prin îmbunatăţirea programelor de studii conform convenţiei internaţionale STCW (Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers), cu am...
Mai mult...

Activitatea 9

Dezvoltarea si furnizarea programelor de formare si de perfecționare pentru persoanele din grupul țintă (cu excepția grupului țintă studenți) – Modulul 2, cu scopul creșterii competentelor personalului implicat in dezvoltarea programelor de studii universitare Universitatea Maritimă din Constanța, în calitate de Beneficiar al proiectului POSDRU/156/1.2/G/141534 „Creșterea calității în învățământu...
Mai mult...

Activitatea 8

Dezvoltarea si implementarea programelor modulare de studii – Modulul 1, pentru studenti/masteranzi Universitatea Maritimă din Constanţa, în calitate de Beneficiar al proiectului POSDRU/156/1.2/G/141534 „Creşterea calităţii în învăţământul superior de marină prin îmbunatăţirea programelor de studii conform convenţiei internaţionale STCW (Standards of Training, Certification and Watchkeeping for S...
Mai mult...

Activitatea 7

Ghid de utilizare a serviciilor moderne de documentare stiintifica
Îmbunatățirea serviciilor de documentare științifica și biblioteca în instituțiile de învățământ superior, cu scopul satisfacerii nevoilor studenților prin extinderea oportunităților de învățare Universitatea Maritimă din Constanţa, în calitate de Beneficiar al proiectului POSDRU/156/1.2/G/141534 „Creşterea calităţii în învăţământul superior de marină prin îmbunatăţirea programelor de studii conf...
Mai mult...

Activitatea 6

Ghid de utilizare a softului de monitorizare
Dezvoltarea unei soluții software pentru îmbunatățirea proceselor și activităților educaţionale Universitatea Maritimă din Constanţa, în calitate de Beneficiar al proiectului POSDRU/156/1.2/G/141534 „Creşterea calităţii în învăţământul superior de marină prin îmbunatăţirea programelor de studii conform convenţiei internaţionale STCW (Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafa...
Mai mult...

Activitatea 5

Trecerea de la hărţile de hârtie la hărţile electronice
Dezvoltarea de curriculum, inclusiv dezvoltarea de materiale si instrumente didactice si de invatare in vederea adaptarii programelor de studii la nevoile studentilor si la cerintele pietei muncii, conform cerintelor conventiilor Manilla STCW si Marpol in domeniul maritim Universitatea Maritimă din Constanţa, în calitate de Beneficiar al proiectului POSDRU/156/1.2/G/141534 „Creşterea calităţii în...
Mai mult...
Top