Home

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară 1. Educaţie şi formare profesională în sprijinul creşterii economice şi societăţii bazate pe cunoaştere”

Domeniul major de intervenţie 1.2. „Calitate în învaţămantul superior”

Titlul proiectului: Creșterea calității în învățămîntul superior de marină prin îmbunătățirea programelor de studii conform convenției internaționale STCW (Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers), cu amendamentele de la Manilla, în vederea corelării competențelor absolvenților cu nevoile angajatorilor pieței mondiale a muncii

POSDRU/156/1.2/G/141534

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Top